Література

№ п/п Назва документа Посилання
1. Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
2. ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 року N 2245-II http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
3. Постанова КМУ від 5 червня 2013 р. № 440Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF
4. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 ПОРЯДОК здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
5. Постанова КМУ від 11 липня 2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF/print1452612375217024
6. Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/306-2012-%D0%BF
7. ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-88
8. ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту
9. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД http://www.portali.ho.ua/doc/dstu-b-v.2.5-38.2008-ru.pdf
10. Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 Правила пожежної безпеки в Україні http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
11. Наказ МНС України 15.08.2007  N 557  ПРАВИЛА техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1006-07
12. Наказ МНС України 17.01.2005 N 30 Правила пожежної безпеки на ринках України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0111-05
13. Наказ МНС України 02.04.2004  N 152 Правила експлуатації вогнегасників http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
14. Наказ МНС України 02.07.2007  N 460 Правила з вогнезахисту http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0849-07
15. Наказ МНС України від 23.02.2006 N 98 Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0286-06
16. Наказ МНС України від 16.08.2005 N 140 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0970-05

Безкоштовна консультація






wp-megamenu-sub-menu
ukUkrainian
ru_RURussian ukUkrainian